אינדקס:

  • התקנת סקריפטים: 0:43 ואח"כ 3:52
  • הסבר תמציתי על שינוי גודל טבלה: 9:58
  • הזזת טקסט ימינה/שמאלה/למעלה/למטה: 14:03
  • סידור כניסת/יציאת שבת: 16:40
  • שינוי צבע תאים: 22:26
  • הסבר תמציתי על שלבי העבודה בלוח: 24:00
  • שיכפול עיצוב קיים לקובץ מקור: 27:15
  • סידור כניסת/יציאת שבת לעיר בודדת: 34:00